Náš cíl

Chceme vytvořit a dlouhodobě provozovat plnohodnotné předškolní a základní vzdělávání s montessori prvky.

Cesta k cíli

Od roku 2017 otevíráme každý rok samostatnou, nebo spojenou 1. třídu a chceme tak pokračovat, dokud nebudeme mít kompletní devítiletou výuku. V roce 2021 jsme otevřeli předškolní vzdělávání.


Máte zájem o zapsání Vašeho dítěte do 1. ročníku? Vyplňte nám

Naše hodnoty

Monte prvky

Objevuji

Naslouchám

Tvořím

Experimentuji

Venkovní učení

Aktivně

Laskavě

Motivovaně

Empaticky

Zážitky


XII pilířů našeho vzdělávání

K dětem přistupujeme individuálně a s respektem

Respektujeme a naplňujeme RVP (rámcový vzdělávací program)

Výuku vedeme v blocích

Výuka je projektová

Propojujeme teorii a praxi

Spolupracujeme mezi ročníky

Snažíme se o zachování vnitřní motivace učení

Vedeme k zodpovědnosti a samostatnosti

Naše evoluce


Prostředí školy

Budujeme nové třídy

Školní kuchyňka

Školní vybavená počítačová učebna

Hudebna

Dílny

Atrium

Hřiště

Tělocvična s tartanem

Pozemky

Přírodopis


Co můžou Vaše děti ještě využít?

Školní psycholog

Logopedie a speciální pedagogická péče

Pobytový lyžařský výcvik

Adaptační kurzy a pobyty pro prvňáčky

Zájmové kroužky

Přejít na začátek