Družina s ranním i odpoledním provozem

Ranní provoz školní družiny zajišťuje jedno oddělení od 6:00 do 7:40.

Odpolední provoz je od 11:30 do 16ti hodin.

Pro děti z Monte tříd máme vyhrazena dvě oddělení (1.+ 3. třída, 2.+ 4.třída).

Během vyučování se děti musí soustředit, což vyžaduje jejich plnou pozornost.

Klademe proto velký důraz na to, aby si děti po vyučování odpočinuly. Zregenerovaly síly a smysluplně využily volný čas. Což je velmi důležité pro jejich psychohygienu.

Usilujeme o to, abychom podporovali zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj vašich dětí.

Zajišťuje dětem po vyučování volnočasové aktivity. Pro děti máme připravené zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti.

Pravidelně s dětmi trávíme čas venku, kdy využíváme školní hřiště a atrium školy.

Za špatného počasí využíváme tělocvičnu školy a vnitřní prostory, které nám nabízí pingpongové stoly, minifotbálky a klavír.

Věnujeme se také výtvarně pracovním činnostem.

A jako jedna z mála družin vlastníme hned několik setů interaktivní hry Albi tužky na rozvoj fantazie, podporu učení a rozšíření slovní zásoby. Děti si touto hrou procvičují nejen paměť, ale hlavně se zábavnou formou učí nové a zajímavé poznatky.

Základní pilíře našeho provozu:

Individualita a jedinečnost každého dítěte
Respekt k potřebám každého dítěte
Spokojenost dětí i rodičů
Přejít na začátek