Gabriela Mocková

Paní učitelkou jsem se chtěla stát již v první třídě, kdy mým vzorem stala má třídní paní učitelka, která byla milá, usměvavá a velmi příjemná.

Bohužel následující roky jsem neměla takové štěstí a potkala jsem se s podceňováním, ponižováním a velmi zlým přístupem k žákům od paní učitelky, což mě vedlo ještě více k tomu, že bych chtěla učit a změnit to.

Chci vést děti k tomu, aby se chtěly učit a škola by pro ně byla světem objevování a poznávání, do které se každý den těší.

Veškerý volný čas trávím s dětmi, již od prvního ročníku trénuji malé děti atletiku, lyžování, snowboarding, horolezectví a také ošetřuji malé broučky na táborech, když mají bolístku jako zdravotník.

Dnes už jsem organizátorem a hlavním vedoucím na akcích pro děti a letních táborech.

Mým velkým koníčkem jsou sporty a hudba.

Také jsem ambasadorem aplikace záchranka, kdy vzdělávám děti i dospělé, jak si přivolat záchranou službu a základy první pomoci na naší fakultě v Olomouci.

Montessori vzdělávání je cesta, kterou chci jít již od prvního ročníku na vysoké škole a to díky důrazu na individualitu každého žáka.

Jejich moto zní: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Měla jsem možnost se setkat s předškolním vzděláváním v tomto směru, které mě jen utvrdilo v tom, že je to cesta, kterou chci jít.

Každé dítě je speciální a potřebuje, aby se k němu přistupovalo, jak ono potřebuje a ne jako skupině. Individuální přístup je velmi důležitý. Chci poznat dítě osobně, pozorovat jeho pokroky, radovat se z jeho úspěchů a pomoct při potížích, abychom společně propluli cestou vzdělání. V těchto třídách, kde máme málo děti mohu tento přístup k dětem aplikovat.


Zápisky Gabriely:

Přejít na začátek