Základní informace

Od roku 2017 otevíráme každý rok první třídu s Montessori prvky. Naším cílem je otevřít ucelené základní vzdělání. Pokud Vás zajímá, jak jdeme krok za krokem, prohlédněte si naši evoluci >>

Pilíře našeho vzdělávání:
Slovní hodnocení
Časové bloky
Spolupráce
Práce s pomůckami

Zajímá Vás, jak probíhá výuka? Podívejte se na zápisky průvodců >>

Ať děláte cokoliv, vždy záleží na lidech. Seznamte se s našimi průvodci >>

Chcete zapojit Vaše dítě do našeho kolektivu? Vyplňte nám nezávazný dotazník >>

Cena vzdělávání

Docházka je aktuálně zpoplatněna částkou 450 Kč za měsíc.
Tyto peníze jsou určeny na pomůcky a rozvoj našeho zázemí.


Dokumenty ke stažení

Příspěvek 450,- slouží k pokrytí zvýšených nákladů na vybavení tříd v duchu „monte“ výuky (jeden z montessori principů klade důraz na účelně uspořádané a estetické pracovní prostředí), dále pak také na nákup pomůcek a jiných pracovních materiálů, na výrobu pomůcek, na vzdělávání pedagogů, apod. Poplatek není určen k nákupu spotřebního materiálu pro děti, který jim pak zůstává – jako jsou například pracovní sešity, výkresy a papíry do výtvarné výchovy, běžné psací a kreslicí potřeby… apod.

Hodnocení žáků je slovní, případně v %.

Klasické známkování nepoužíváme, ale jsme schopni hodnocení převést na známku – také žáci a rodiče starších dětí jsou seznámeni s tím, jakým způsobem se hodnocení na známku převádí, (toto vyžadují zejména žáci přestupující na gymnázia a v posledních ročnících i žáci pokračující ve studiu na středních školách).

Výuka některých předmětů je v blocích či se předměty propojují v rámci podobných témat.

Navazujeme na vzdělávání 1. stupně, kde je v třídách s montessori prvky běžná výuka v projektech a blocích. Blok jsou obvykle 2 spojené vyučovací hodiny. Rádi se také učíme venku, používáme různé pomůcky a spolupracujeme mezi třídami či ročníky a rádi bychom více propojovali předměty v rámci podobných témat. Vzhledem k tomu, že někteří pedagogové 2. stupně ZŠ učí i ve třídách bez „monte“ prvků, v některých předmětech bloky zatím nejsou.

Respektujeme a naplňujeme RVP (což je rámcový vzdělávací program daný ministerstvem školství) a ŠVP (školní vzdělávací program). Nabízíme přístup respektující potřeby dětí.

Snažíme se o to, aby výuka v „monte“ třídách zohlednila potřeby dětí při vyučování – týká se to zejména odlišného tempa dětí při řešení různých úkolů a dalších vyučovacích aktivitách. Prioritou je individuální postup, děti se učí plánovat si svou práci, komunikovat s vyučujícími, hledat alternativní možnosti. Pedagogové připravují prostředí pro žáky, kteří se chtějí některému tématu věnovat více do hloubky. Podporujeme zvídavost, kreativitu, kritické myšlení a vnitřní motivaci ke vzdělávání. Vedeme k samostatnosti a zodpovědnosti.

Přejít na začátek