Zápisky průvodce

Proč jsme se rozhodli pro jinou cestu, jak vzdělávat děti?

Co se nám daří a dělá radost?

Co nás překvapilo mile i nemile?

Odpovědi na tyto otázky naleznete v našich zápiscích…

Naši průvodci:

Jana Pavlátová 1.B
Lucie Štecová 2.B
Petra Popelová 1.-3. C (trojročí)
Karolína Babicová 1.-3. D (trojročí)
Monika Janíková 4.-5. B
Barbora Lyčková 6.B
Martina Fojtíková 7.B
Edita Chmelová 8.B

Přejít na začátek