Učíme se venku

Proč mě nadchlo učit venku

1. MÁME VHODNÉ PODMÍNKY – nově vzniklé atrium s venkovní učebnou a možnosti v okolí školy (park, hřiště, obora, dopravní hřiště, školní pozemky) nabízí výborné zázemí pro venkovní učení.

2. HRANÍ A UČENÍ VENKU PODPORUJE ZDRAVÍ DĚTÍ – pobyt a pohyb venku zlepšuje fungování imunitního systému a snižuje riziko nemocí a nadváhy u dětí.

3. ZLEPŠUJE VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY – co se děti naučí skrze zážitky venku se v mozku lépe ukládá a snáze vybavuje. Kontakt s přírodou zlepšuje pozornost a soustředění.

4. POSILUJE VZTAHY MEZI DĚTMI A PRŮVODCI – venku děti rozvíjí nejen své znalosti, ale současně i emoční a sociální inteligenci.

5. UČIT SE VENKU DĚTI BAVÍ – učení venku je názorné, pestré, přináší mnoho nových podnětů nejen pro smysly, ale i pro myšlení.

6. ZVYŠUJE ZÁJEM O OBJEVOVÁNÍ – spojení se skutečným světem přináší pocit smysluplnosti učení. Roste pocit spokojenosti z vlastního bádání.

7. ZVEDÁ SPOKOJENOST A NÁLADU DĚTÍ I PRŮVODCŮ– kontakt s přírodou výrazně přispívá k duševní pohodě a zdraví. Snižuje stres, úzkosti a deprese.

8. UČIT SE VENKU JE PŘIROZENÉ – děti se učily venku více než 99 % lidské historie. Jsou na to připravené.

9. ZLEPŠENÍ VNITŘNÍ MOTIVACE K UČENÍ – vnitřní motivace vycházející ze zájmů a potřeb dětí  vede k jejich aktivnímu zapojení do výuky.

10. ZÁŽITEK ÚSPĚCHU – děti ohrožené školním neúspěchem objeví při výuce něco, co je baví, v čem jsou dobré.

Přejít na začátek