Slovní hodnocení

V naších třídách hraje primární roli slovní hodnocení. Žáci jsou tímto způsobem hodnoceni v pololetí a na konci školního roku.

Jaké hodnocení u nás probíhá?

V průběhu roku se přikláníme také k jiným formám průběžného  hodnocení:

sebehodnocení ( žákovské portfolio, hodnotící listy)

–  grafická hodnocení např. razítka, smajlíci, samolepky

denní hodnocení v kruhu – žáci hodnotí průběh dne např. formou nedokončených vět ( nejvíce se mi líbilo / nelíbilo, spolupráce se mi dařila/nedařila , zadaný úkol jsem zvládl/ nezvládl apod. )

hodnocení třídního klimatu– vztahy ve třídě

společné hodnocení (učitel-žák- rodič) – třídní schůzky formou trojlístku (pokud to situace dovolí)

Proč hodnotíme slovně?

1. Nesrovnáváme žáky mezi sebou, ani jejich školní výkony.

2. Chápeme každého žáka jako jedinečnou osobnost a hodnotíme individuálně.

3. Hodnotíme pokroky a posun v jednotlivých oblastech.

4. Verbální forma hodnocení je výstižnější a obsažnější.

5. Umožňuje vyzdvihnout přednosti žáka a zároveň popsat nedostatky, na jejichž odstranění musí žák pracovat.

6. Pomocí slovního hodnocení můžeme žáky lépe motivovat.

7. Je možné zachytit postoje, úsilí a snahu žáků.

Přejít na začátek