Anglický jazyk učíme od 1. třídy

Anglický jazyk vyučujeme již od první třídy.

Slovní zásobu učíme v souborech jako jsou domácí zvířata, čísla, barvy, oblečení, počasí apod.

Tato témata poté propojujeme do dalších předmětů a tím se učíme aplikovat nově naučenou slovní zásobu v praxi.

Přejít na začátek