Den s Harry Potterem

Při online výuce děti projevily zájem povídat si o příběhu chlapce – “ který přežil “. 

Filmy i knihy o Harry Potterovi, jeho kamarádech, kouzelném Světě čar a kouzel v Bradavicích, fantastických zvířatech a famprpálu se staly tématem,  které děti opravdu nadchlo.  Hlavní téma příběhu – Harryho souboj s černokněžníkem Tomem Raddlem , (známým spíše jako Lord Voldemort, jehož cílem je dosažení vlastní nesmrtelnosti), dobytí kouzelnického světa, podmanění nekouzelníků (mudlů) a zničení všech, kdo mu stojí v cestě, zejména pak samotného Harryho Pottera, děti učaroval.

Domluvili jsme se, že až se vrátíme do školy, uděláme si tematický den s Harry Potterem.

Děti přinesly do školy předměty, knihy, hračky a hry a některé se i převlékly do kostýmů. Také já jsem pobrala  doma vše , co se této tematiky týká. Velký 3D model Bradavic, knihy  i osušku s Bradavickým expresem.  Od kolegyně jsem si vypůjčila kostým Hermiony i s její kouzelnickou hůlkou.               

Náš společný den začal znělkou a odjezdem Bradavického expresu z nádraží King´s croos 9 ¾.

Na dataprojektoru jsme si promítli nejznámější scény a představili hlavní postavy studentů i profesorů z filmu.

V hodině českého jazyka jsme rozvíjeli několik klíčových kompetencí v jazykové, slohové i komunikační výchově. Popsali jsme charakteristické vlastnosti i vzhled hlavních hrdinů.  Vypsali jsme si názvy bradavických kolejí a při této činnosti si zopakovali psaní vlastních jmen. V rámci slohového cvičení jsme si procvičili popis i vypravování.  Při těchto aktivitách jsme si připomněli také určování slovních druhů.

V matematice jsme se na základě kvízu a přidělování bodů za odpovědi, rozdělili do kolejí. Děti spočítaly svá skóre a poté se dle dosaženého výsledku zařadili do jedné z bradavických kolejí –Nebelvíru, Havraspáru, Zmijozelu nebo Mrzimoru. Díky informacím z knih jsme si řekli také základní charakteristické vlastnosti studentů jednotlivých kolejí. Rozšířili jsme si slovní zásobu o nové pojmy jako  mudla, viteál, kentaur, zlatonka, smrtijed apod. a nahlédli do bájného světa fantastických zvířat a rostlin.

Aby nezahálely ani naše ruce, vyrobili jsme si kouzelnické hůlky z bambusu a dle své fantazie si je vyzdobili. Poté jsme přednášeli kouzelné formule a trénovali jednotlivé druhy kouzel. Děti si tímto procvičili jemnou motoriku i paměť.

Věřím, že si děti tento den užily a že byl pro ně motivací k četbě těchto fantasy románů.

Přejít na začátek