Chystáme průvodce pro 2. stupeň

Připravuje výuku s využitím Montessori prvků na 2. stupni.

Dva průvodci z řad učitelů 2. stupně se seznamují se zásadami a pilíři Monte vzdělávání na ZŠ Masarykova.

Těší se na děti z Monte tříd.

Seznamte se s průvodci Editou a Martinem.

Přejít na začátek