Výuku vedeme v blocích

Výuka v blocích umožňuje hlubší a efektivnější prostupnost látky a zároveň podporuje aktivní zapojení žáků.

Výuka v blocích znamená, že každý předmět je vyučován ve větších časových blocích. Namísto tradičního přístupu, kdy se hodina mění každých 45 minut, se učíme delší dobu. To umožňuje, ponořit se lépe do daného tématu. Díky tomu mohou žáci lépe porozumět složitějším souvislostem a hlouběji si osvojit učivo.

Jak to funguje v praxi?
Předmět je vyučován v blocích trvajících 90 minut. To umožňuje učitelům rozvést dané téma podrobněji, věnovat se praktickým ukázkám, diskuzím a skupinové práci. Výhodou výuky v blocích je také to, že žáci mají méně předmětů během jednoho dne, to snižuje stres a umožňuje jim lépe se soustředit. Díky delší době strávené nad jedním tématem se zlepšuje schopnost analýzy, syntézy a kritického myšlení.

Výuka v blocích také dává více prostoru pro různé formy práce. Žáci mají více času na samostatné úkoly, projektovou práci a prezentace. To podporuje jejich aktivní zapojení a rozvíjí komunikační a týmové dovednosti.

Přejít na začátek