Respektujeme a naplňujeme RVP

Krom začleňování montessori prvků do výuky a kladení důrazu na individuální přístup ke každému žákovi, dodržujeme samozřejmě také jednotlivé cíle Rámcově vzdělávacího programu.
Rámcově vzdělávací program je kompasem na naší cestě vzděláváním. Sledujeme jeho směrnice a cíle, abychom zajistili, že naši žáci získají všechny potřebné znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj.
Zároveň si ale uvědomujeme, že každý žák je jedinečný a má své vlastní talenty a zájmy. Proto nejsme jen strohými čtenáři rámcově vzdělávacího programu, ale aktivními tvůrci vzdělávacího prostoru. Náš tým zkušených učitelů věnuje každému žákovi individuální pozornost a snaží se přizpůsobit výuku jeho potřebám. Podporujeme zvídavost, kreativitu a kritické myšlení, abychom žákům otevřeli cestu k objevování nových znalostí.

Naplňujeme rámcově vzdělávací program prostřednictvím pestrosti výuky a nabídky aktivit. Naši žáci mají možnost se účastnit různých projektů, exkurzí, soutěží a kulturních akcí, které je podněcují a posouvají v jejich osobním rozvoji. Kromě toho věnujeme pozornost i rozvoji sociálních dovedností a osobnostního růstu.

Důležitou součástí našeho vzdělávání je také spolupráce s rodiči. Věříme, že rodina je klíčovým partnerem ve vzdělávání dítěte. Snažíme se udržovat pravidelnou komunikaci s rodiči a společně hledat způsoby, jak nejlépe podpořit vzdělávací potřeby každého žáka.

Naše škola je místem, kde se každý žák cítí respektován a akceptován, a kde má možnost rozvíjet svůj potenciál a talenty. Jsme tu pro naše žáky, abychom je připravili na úspěšnou budoucnost a přinesli do jejich života radost z učení.

Přejít na začátek