Vedeme k zodpovědnosti a samostatnosti

Zodpovědnost a samostatnost jsou hodnoty, které se nejlépe osvojí praxí. Proto naše škola kladne důraz na následující přístupy:

  1. Samostatná práce: Věříme, že nezávislá práce a učení je klíčová pro rozvoj samostatnosti. Žáci mají možnost pracovat na svých projektech, úkolech a prezentacích, což je učí organizovat si svůj čas a plánovat svou práci.
  2. Rozhodování: Podporujeme žáky v procesu rozhodování. Při výběru projektů, témata nebo při řešení problémů mají možnost vyjádřit svůj názor a rozhodovat se.
  3. Plánování a organizace: V rámci projektů se žáci učí plánovat a organizovat svou práci. To zahrnuje stanovení cílů, plán akcí a časový harmonogram.
  4. Kritické myšlení: Výuka naší školy podporuje žáky v rozvoji kritického myšlení. Učíme je klást otázky, hledat informace, posuzovat zdroje a formovat informovaná rozhodnutí.
  5. Zvládání neúspěchů: V životě se setkáme s neúspěchy a zklamáními. Učíme žáky, jak se s tímto faktem vyrovnávat, jak se poučit z chyb a jít dál.
  6. Sdílení a spolupráce: Žáky podněcujeme k aktivnímu zapojení do skupinových projektů a diskusí. Tím se učí spolupracovat, naslouchat názorům ostatních a najít společné řešení.
  7. Empatie a sociální dovednosti: Samostatnost neznamená izolaci. Učíme žáky komunikovat, vyjít si vstříc, respektovat názory druhých a pracovat v kolektivu.
Tradiční Vánoční jarmark, co si dětí vyrobí, to si taky sami prodají.
Přejít na začátek