Snažíme se o zachování vnitřní motivace k učení

Jak podporujeme vnitřní motivaci k učení?

  1. Zajímavé a smysluplné úkoly: Věříme, že žák se snáze angažuje, když vidí smysl a přínos svých úkolů. Proto se snažíme přinášet úkoly, které mají reálný význam a spojují se s jejich zájmy.
  2. Volba a autonomie: Dáváme žákům možnost volby a autonomie v učení. To znamená, že mohou volit témata pro projekty, formy prezentace nebo metody řešení úkolů.
  3. Podpora zvídavosti: Podporujeme žákovskou zvídavost a podněcujeme zájem o objevování nových informací. Učení je tak jako dobrodružství, které čeká na objevení.
  4. Uznání a ocenění: Chválíme a uznáváme snahy a úspěchy žáků. Uznání je silným motivačním nástrojem, který posiluje jejich vnitřní touhu k učení.
  5. Přenos reálného světa: Ukazujeme žákům, jak se to, co se učí, promítá do reálného světa. Tím je jim zřejmé, že jejich znalosti a dovednosti mají praktický význam.
  6. Podpora kreativity: Dáváme prostor pro kreativitu a tvořivost. Umožňujeme žákům řešit úkoly různými způsoby a hledat nové perspektivy.
Přejít na začátek