pilíře

Propojujeme teorii s praxí

Propojení teorie a praxe je způsob, jakým se snažíme přinášet žákům nejen abstraktní koncepty a fakta, ale také ukázat, jak nové znalosti mohou aplikovat v reálném světě. Chceme, aby naši žáci nejen rozuměli tomu, co se učí, ale také aby věděli, jak to použít k řešení konkrétních problémů. Teorii s praxí propojujeme různými způsoby:

Výuku vedeme v blocích

Výuka v blocích umožňuje hlubší a efektivnější prostupnost látky a zároveň podporuje aktivní zapojení žáků. Výuka v blocích znamená, že každý předmět je vyučován ve větších časových blocích. Namísto tradičního přístupu, kdy se hodina mění každých 45 minut, se učíme delší dobu. To umožňuje, ponořit se lépe do daného tématu. Díky tomu mohou žáci lépe …

Výuku vedeme v blocích Číst dál »

Respektujeme a naplňujeme RVP

Krom začleňování montessori prvků do výuky a kladení důrazu na individuální přístup ke každému žákovi, dodržujeme samozřejmě také jednotlivé cíle Rámcově vzdělávacího programu.Rámcově vzdělávací program je kompasem na naší cestě vzděláváním. Sledujeme jeho směrnice a cíle, abychom zajistili, že naši žáci získají všechny potřebné znalosti a dovednosti, které potřebují pro svůj osobní a profesní rozvoj. …

Respektujeme a naplňujeme RVP Číst dál »

Přejít na začátek