Strašidelný večer v MonteValmez 9. 11. 2021


Zažijte školu jinak. 

Termín: 9.11. od 17ti hodin


Sbalte si strašidelné kostýmy, něco nechutně vypadajícího k snědku a vyrazte do potemnělé školy.


Připravíme pro vás strašidelné stezky pro větší i broučkovou cestičku pro menší. 


Za dobrého počasí zapálíme v atriu oheň, tak špekáčky a chleba s sebou.

Těšíme se na vás. 

Setkání se bude řídit aktuálními opatřeními.

Přejít na začátek