Kdo jsme:

Jsme sdružení, které se ve spolupráci se základní školou a místní akční skupinou, snaží o vytvoření uceleného systému výchovy a vzdělávání od mladšího předškolního věku až po absolventy základních škol za využití montessori prvků ve výchovných a vzdělávacích metodách.

O co se snažíme:

Chceme nabídnout rodičům v okolí Valmezu alternativu výchovy a vzdělávání, která klade důraz na individualitu dítěte, na jeho schopni rozvoje a přednosti. Nejdeme proti standardnímu proudu. Opíráme se o léty osvědčené a ověřené metody, které obohacujeme praktickými alternativními prvky. Chceme dojít ke stejnému cíli, jen malinko jinou – ohleduplnější a zajímavější cestou – za podpory rodičů a našich průvodců.

Přejít na začátek