Dětská skupina Lístek

Proč jsme vybrali název Lístek?

Lístek v sobě ukrývá mnoho podob.

Pro nás je lístek symbol, který pomyslně otevírá cestu ke vzdělávání.

Potřebuje pevné kořeny, stabilní kmen, silné větve a vhodné prostředí.

Jaké bude mít podmínky k růstu, takový bude i lístek.


Přihláška do dětské skupiny

Pokud máte zájem o nástup do dětské skupiny DS ZŠ Masarykova, kontaktujte pana Sušilu e-mailem: susila@masroznovsko.cz nebo telefonicky na čísle 727 808 057.


Základní informace:

Provozní doba:

 • pondělí až pátek
 • 7:00 – 16:30
 • včetně prázdnin

Počet dětí:

maximálně 12


Počet průvodců:

 • 2 osoby na plný úvazek
 • jeden zkrácený úvazek v rozsahu 0 – 0,4 úvazku podle toho, co bude provoz vyžadovat


Možnosti venkovního vyžití:

 • Vnitřní zahrada ZŠ Masarykova
 • Školní hřiště ZŠ Masarykova
 • Zahrada zámku Kinských (5 minut pěšky)
 • Dopravní hřiště (5 minut pěšky)

Novinky a zajímavosti


Plán dne:

Orientační podoba, upravíme v závislosti na potřebách a schopnostech dětí.

 • 7:00 – 8:00 | Spontánní hry a činnosti
 • 8:00 – 10:30 | Montessori blok:
 • Činnosti na elipse
 • Svačinka
 • Individuální práce s montessori pomůckami

 • 10:30 – 11:30 | Pobyt venku
 • 11:30 – 12:30 | Oběd, hygiena
 • 12:15 – 12:30 | Odchod dětí, které odcházejí po obědě domů
 • 12:30 – 12:45 | Příprava k odpočinku, příprava na spaní
 • 13:00 – 14:30 | Odpočinek na lůžku, spaní
 • 14:30 – 16:30 | Individuální činnosti, práce s montessori pomůckami

Stravování:

Dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a pitný režim.

Oběd dodává školní kuchyně ZŠ Masarykova. Ostatní stravu a nápoje (ve dnech, kdy školní kuchyně nevaří také obědy) zajistí rodiče z vlastních zdrojů.


Stravu i pitný režim dodávají rodiče denně čerstvé, v uzavíratelných krabičkách a lahvích.

Krabičky na stravu i lahve na pití musí z hygienických důvodů splňovat následující podmínky:

 • omyvatelné v myčce
 • označené jménem, datem přípravy, datem spotřeby
 • případně dalšími instrukcemi pro pečující osobu


Rodiče zodpovídají za to, že strava je nezávadná a po splnění podmínek skladování může být dítěti podávána během celého dne. Nesnědenou stravu si rodiče tentýž den odnášejí ze zařízení domů.

Péče o dítě v dětské skupině je poskytována na základě smlouvy, ve které jsou upraveny podmínky poskytování služby, mimo jiné:

Rodiče dětí musí mít zajištěnu vazbu na trh práce. To znamená, že oba rodiče (resp. jiné osoby pečující o dítě ve společné domácnosti) splňují jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní, vykonávají podnikatelskou činnost,
 • v případě nezaměstnanosti si zaměstnání aktivně hledají, jsou zapojeni v procesu vzdělávání či rekvalifikace

Lze přijmout pouze děti, které se podrobily pravidelnému očkování, nebo jsou proti očkování imunní či nejsou očkovány z důvodu kontraindikace.


Cena:

 • Vzdělávání – za vzdělávání poplatek není
 • Jídlo – cena bude dle dohody se školou ZŠ Masarykova.

Kudy k nám:


Naše průvodkyně:

Pavla Ondrušková

Ahoj, jmenuji se Pavla.

K Montessori pedagogice jsem se dostala díky svým dětem.

Obě jsou po mě velmi zvídavé, pořád něco zkoumají, všechno si pamatují a dokážou to analyzovat.

Klasický vzdělávací systém neseděl ani jednomu. Potýkali se s nechutí se učit, chodit do školy, uzavírali se do sebe… Oba jsou nyní na Montessori vzdělávání a moc jim vyhovuje. Mají opět jiskru v oku a učí se rádi.

To mě inspirovalo ke studiu předškolní a mimoškolní pedagogiky v Přerově a diplomovanému kurzu Montessori pedagogiky pod společností Montessori ČR v Praze.

Zkušenosti jsem sbírala v mateřském centru, lesní školce, jako asistent pedagoga na 1. stupni a v družině na ZŠ a práci v Montessori školce.

Těším se na další chvíle strávené s dětmi toužícími pro rozvoji a vzdělání.

Pavlína Růčková

Ahoj, jmenuji se Pavlína.

Už v dětství jsem ráda vymýšlela různé hry a zábavu pro mé kamarády.

Představa, že bych někdy v budoucnu mohla pracovat s dětmi byla pro mě takřka nereálná – neměla jsem odvahu. To se však změnilo v době, když mě přítel vzal na dětský tábor, kde jsem zjistila, že bych to mohla zvládnout.

Do týdne jsem si podala přihlášku na školu a sny se začaly měnit ve skutečnost.

Pracovala jsem ve školce a do dnešní doby v mikrojeslích.

Práce s dětmi mi dodává spoustu pozitivní energie a vím, že jsem si nemohla vybrat lépe.

Těším se na vás.

Přejít na začátek