Martin Havlena

Vystudoval jsem obor občanská výchova – pracovní výchova na Ostravské univerzitě. Na Univerzitě Tomáše Bati jsem si rozšířil repertoár o obor informační a komunikační technologie. Kromě vystudovaných oborů učím na naší škole fyziku a v letošním roce jsem si k ní přibral chemii.

S alternativními směry jsem se seznámil už při studiu na vysoké škole. Aktivně jsem se zúčastňoval semináře waldorfská pedagogika ve Waldorfské základní a mateřské škole Ostrava. Vznik tříd s Montessori prvky na naší škole jsem sledoval se zájmem.

Na naší škole se budu věnovat dětem s montessori prvky v rámci 2. stupně.

Při jakékoliv činnosti s dětmi mě baví jejich bezprostřednost, nápaditost a originalita. Práce v rámci Monte Valmez je pro mne výzva, kterou jsem rád přijal. Těším se na rozvíjení samostatnosti dětí, využívání přirozené hravosti k poznávání světa a vytváření vnitřní motivace dětí ke vzdělávání.

Ve svém volném čase se věnuji záhumenkaření, horské turistice a kultuře.

Scroll to Top